ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục


 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
 Kính thưa quý Phật tử, Thiện Nam, Tín Nữ, và Đồng Hương,

 Đây là những tin tức, sinh hoạt và sự kiện cập nhật:

* Thông Cáo Báo Chí Số 14 Ngày 29-10-2015: Bốn (4) văn kiện quan trọng sau Đại Hội Khoáng Đại 2015 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất UBCV.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai GHPGVNTN - Đại Hội Khoáng Đại 2015: "Thông Qua Các Văn Kiện Đại Hội" ngày 11 thánng 10, 2015 tại San Jose, CA.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Phóng Sự Cộng Đồng: Sóng Gió Gì Đã Xảy Ra Trong GHPGVNTN Như Một Pháp Nạn.

* Sách Nghi Thức Cúng Sóc (Tsog): Hòa Thượng Thích Thông Đạt soạn năm 2014 (PDF, 9.2MB)

* Chương Trình Sinh Hoạt Trong Năm 2015.

Các Hình Ảnh và Phim Sinh Hoạt Của Chùa ĐNNL:

* AUDIO: Nhạc Kinh và Chú của Chùa Đại Nhật Như Lai (115 phút, MP3, 108MB)

* Hình Ảnh: Hành Hương Ấn Độ và Nepal tháng 3 năm 2014

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video Phóng Sự: Chùa Mật Tông Đại Nhật Như Lai, San Jose, California

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Lễ Bế Giảng Khóa Tu Học Thường Niên với Ngài Hungkar Dorje Rinpoche tại Chùa ĐNNL, tháng 10 năm 2014.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Nhạc Kinh và Chú, Chùa ĐNNL.

Tài Liệu, Hình Ảnh & Phim Sưu Tập:

* Reference Book: Mantras and Mudras Symbols by Master Tony Chew (English, PDF, 145 pages, 3.11MB)
* Reference Book: Bộ New Ngondro Longchen Nyingthig do Thầy Hungkar soạn tháng 10, 2013.
* Phim Tài Liệu "The Life of Buddha - Cuộc Đời Đức Phật" - Phụ Đề Tiếng Việt.
* Phim Tài Liệu "Bảy Kỳ Quan Thế Giới Phật Giáo" Của BBC - Phụ Đề Tiếng Việt.
Click vào đây để download Bài Thuyết Minh dưới dạng .pdf
* Phim Hoạt Hình "Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni " - Thuyết Minh Tiếng Việt.

Dưới đây là lịch trình sinh hoạt thường xuyên của Chùa Đại Nhật Như Lai.
 Kính mong quý vị dành thời gian về tu tập:


* Hằng Tháng:
- Lễ Sám Hối: 14 và 30 Âm lịch từ 7pm-10pm (mùa Đông từ 6 giờ đến 9 giờ tối).
- Cúng Chư Thiên Hộ Pháp và Thiền Quán Mật Tông: mùng 10 và 25 AL từ 7pm-10pm (mùa Đông từ 6 giờ đến 9 giờ tối).
- Thọ Bát Quan Trai: Thứ Bảy tuần cuối mỗi tháng.

* Hằng Tuần:
- Thứ Bảy: Niệm Phật từ 9am - 11am.
- Chủ Nhật:
- Tọa thiền và thuyết pháp 10 giờ đến 10 giờ 45 sáng.
- Tụng kinh 10 giờ 45 đến 11 giờ 30 sáng.
- Cúng linh 11 giờ 30 đến 12 giờ trưa.
- Thanh trai 12 giờ đến 1 giờ trưa.
- Thứ Hai:
- Tụng kinh 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng.
- Tụng Kinh từ 7 giờ tối đến 8:15 giờ tối (mùa Đông từ 6 giờ đến 7:15 tối).
- Thứ Ba đến Thứ Sáu:
- Tụng Kinh từ 7 giờ tối đến 8:15 giờ tối (mùa Đông từ 6 giờ đến 7:15 tối).

Ghi Chú: Bổn Tự sẽ tuần tự trì tụng những bộ kinh Pháp Hoa, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, Địa Tạng, Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Vô Lượng Thọ, Lăng Nghiêm, A Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Đại Bát Niết Bàn, Trì Chú và Niệm Phật.

Bãi Đậu Xe: Chùa có hợp đồng xử dụng bãi đậu xe của trường Trung Học Mount Pleasant bên kia đường!

Liên Kết Phật Giáo

Tổ Đình Linh Sơn
Chùa Diệu Pháp
Chùa Bửu Môn
Snow Lion Publishing
Odiyan
Dharma Publishing
Land of Medicine Buddha
Tibetan Spirit
Potala
Dahmar Haven
Garuda Shop
Tibetan Bead
Potala Gate
Tibetan Treasures
Zambala
Buddhist Dharma
Dzogchen Lineage
Bồ Đề Tâm


Xin Bấm Vào Hình Trên Để Xem Sách

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd, San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome