ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ
 
        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
 Kính thưa quý Phật tử, Thiện Nam, Tín Nữ, và Đồng Hương,

 Xin vui lòng bấm vào links dưới đây để xem tin tức, sinh hoạt và sự kiện cập nhật:

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video Chúc Tết Quý Mão 2023 của HT Thích Thông Đạt, Viện Chủ Chùa ĐNNL.

* Thư Chúc Tết Quý Mão 2023 của Hoà Thượng Thích Thông Đạt, Viện Chủ chùa ĐNNL.

* Thiệp Mừng Xuân Quý Mão 2023 của chùa ĐNNL.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Chương Trình Mừng Xuân Quý Mão 2023 của chùa ĐNNL (Quê Hương Media).

* Xem Sao Hạn Năm 2023.

* Chương Trình Sinh Hoạt năm 2023 của chùa ĐNNL.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Chú Lăng Nghiêm (bản tiếng Việt) + Nguồn gốc, Ý nghĩa và Lợi ích khi trì tụng.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai 10 Câu Thần Chú Phật Giáo Đọc Hằng Ngày Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp.

* Trang Liên Hoa Quang - tuyển tập các bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche tại Việt Nam năm 2011, 2012, và một số bức thư Ngài gửi đệ tử từ năm 2009.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Nghe Tụng Kinh Địa Tạng Trọn Bộ Do Thầy Thích Trí Thoát Tụng Kinh Cầu Siêu Hồi Hướng Cho Đã Mất.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Nghe Chú Đại Bi 7 Biến Mỗi Ngày Làm Gì Cũng Thành Công Vạn Sự Như Ý - Rất Linh Nghiệm.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai 17 Tháng 10, 2021 - Lễ Húy Nhật Ân Sư Trưởng Lão HT Thích Viên Minh tại Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose, CA.

* Tiểu sử Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang (1920-2008).

* Chương Trình Sinh Hoạt Trong Năm 2021 Tại Chùa ĐNNL.

Kinh Sách: Pháp Tu Ngondro của dòng Barom Kagyu.

Hình Ảnh: Chùa ĐNNL Mừng Đại Lễ Vu Lan - ngày 12 tháng 8, 2021.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Nghe Tụng Kinh Địa Tạng Trọn Bộ Do Thầy Thích Trí Thoát Tụng Kinh Cầu Siêu Hồi Hướng Cho Đã Mất.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Bài Nguyện Cầu Bảy dòng tới Đức Liên Hoa Sanh cầu Phật che chở|Seven Line Prayer to Guru Rinpoche.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa ĐNNL - Lễ Cúng Thí Thực Mùa Vu Lan ngày 17 tháng 8, 2021.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa ĐNNL Cúng Cô Hồn Sau Lễ Vu Lan - ngày 17 tháng 8, 2021.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa ĐNNL - Mừng Đại Lễ Vu Lan - ngày 12 tháng 8, 2021.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa ĐNNL - Đại Lễ Vu Lan 2021 - Phần 1 - Lễ Chiêu Phan Sơn Thủy.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa ĐNNL - Đại Lễ Vu Lan 2021 - Phần 2 - Lễ Hưng Tác Thượng Đại Tràng Phan.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa ĐNNL - Đại Lễ Vu Lan 2021 - Phần 3 - Bạch Phật Khai Kinh; Lễ Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ; Lễ Thỉnh Chư Hương Linh An Vị.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa ĐNNL - Đại Lễ Vu Lan 2021 - Phần 4 - Tụng Kinh Thủy Sám; Tuyên Sớ Cầu Siêu.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa ĐNNL - Đại Lễ Vu Lan 2021 - Phần 5 - Đăng Đàn Giải Oan Bạt Độ.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa ĐNNL - Lễ Thượng Phan Sơn Thủy - Mừng Đại Lễ Vu Lan - ngày 12 tháng 8, 2021.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa ĐNNL Mừng Đại Lễ Vu Lan - Văn Nghệ Phật Đản tại Chùa.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Cầu Siêu Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ, Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn, Nguyện Cầu Âm Siêu Dương Thới August 12, 13 & 14, 2021 Tại Chùa DNNL

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa ĐNNL - Lễ Tác Bạch Cúng Dường Trai Tăng - ngày 4 tháng 7, 2021.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa ĐNNL - Lễ Tưởng Niệm HT Thích Huyền Quang - HT Thích Tịch Tràng - ngày 4 tháng 7, 2021.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại lễ Phật đản 2021 (PL 2565) tại Chùa Đại Nhật Như Lai (Thứ Bảy, 22-05-2021)

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Chùa Đại Nhật Như Lai Lễ Khai Chuông Trống Bát Nhã, Rằm Tháng 2, Tân Sửu (Thứ Bảy, 27-03-2021)

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Hành Hương về đất Phật - Nepal - Ấn Độ - ngày 30 tháng 10 năm 2015

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Phật Đản PL-2559 (DL-2015)

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Mantra Yellow Jambhala - Hoàng Thần Tài Xoay

* Kinh Sách: Kinh Thủ Lăng Nghiêm, bản cập nhật tháng 7/2014.

* Sách: Nghi Thức Hành Trì Và Quán Tưởng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà-Ra-Ni Kinh Ushnisha Vijaya Mantra, Chùa ĐNNL soạn năm 2017 (PDF, 1.42MB)

* Phóng Sự: Võ Hương An - Tây Trúc Trên Đất Mỹ

* Sách Nghi Thức Cúng Sóc (Tsog): Hòa Thượng Thích Thông Đạt soạn năm 2014 (PDF, 9.2MB)

* Chương Trình Sinh Hoạt Trong Năm 2017: --BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT-- ( View in PDF )

Các Hình Ảnh và Phim Sinh Hoạt Của Chùa ĐNNL:

* AUDIO: Nhạc Kinh và Chú của Chùa Đại Nhật Như Lai (115 phút, MP3, 108MB)

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video Phóng Sự: Chùa Mật Tông Đại Nhật Như Lai, San Jose, California

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Nhạc Kinh và Chú, Chùa ĐNNL.

Tài Liệu, Hình Ảnh & Phim Sưu Tập:

* Reference Book: Mantras and Mudras Symbols by Master Tony Chew (English, PDF, 145 pages, 3.11MB)
* Reference Book: Bộ New Ngondro Longchen Nyingthig do Thầy Hungkar soạn tháng 10, 2013.
* Phim Tài Liệu "The Life of Buddha - Cuộc Đời Đức Phật" - Phụ Đề Tiếng Việt.
* Phim Tài Liệu "Bảy Kỳ Quan Thế Giới Phật Giáo" Của BBC - Phụ Đề Tiếng Việt.
Click vào đây để download Bài Thuyết Minh dưới dạng .pdf
* Phim Hoạt Hình "Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni " - Thuyết Minh Tiếng Việt.

Dưới đây là lịch trình sinh hoạt thường xuyên của Chùa Đại Nhật Như Lai.
 Kính mong quý vị dành thời gian về tu tập:


* Hằng Tháng:
- Lễ Sám Hối: 14 và 30 Âm lịch từ 7pm-10pm (mùa Đông từ 6 giờ đến 9 giờ tối).
- Cúng Chư Thiên Hộ Pháp và Thiền Quán Mật Tông: mùng 10 và 25 AL từ 7pm-10pm (mùa Đông từ 6 giờ đến 9 giờ tối).
- Thọ Bát Quan Trai: Thứ Bảy tuần cuối mỗi tháng.

* Hằng Tuần:
- Thứ Bảy: Niệm Phật từ 9am - 11am.
- Chủ Nhật:
- Tọa thiền và thuyết pháp 10 giờ đến 10 giờ 45 sáng.
- Tụng kinh 10 giờ 45 đến 11 giờ 30 sáng.
- Cúng linh 11 giờ 30 đến 12 giờ trưa.
- Thanh trai 12 giờ đến 1 giờ trưa.
- Thứ Hai:
- Tụng kinh 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng.
- Tụng Kinh từ 7 giờ tối đến 8:15 giờ tối (mùa Đông từ 6 giờ đến 7:15 tối).
- Thứ Ba đến Thứ Sáu:
- Tụng Kinh từ 7 giờ tối đến 8:15 giờ tối (mùa Đông từ 6 giờ đến 7:15 tối).

Ghi Chú: Bổn Tự sẽ tuần tự trì tụng những bộ kinh Pháp Hoa, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, Địa Tạng, Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Vô Lượng Thọ, Lăng Nghiêm, A Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Đại Bát Niết Bàn, Trì Chú và Niệm Phật.

Bãi Đậu Xe: Chùa có hợp đồng xử dụng bãi đậu xe của trường Trung Học Mount Pleasant bên kia đường!

Liên Kết Phật Giáo

Tổ Đình Linh Sơn
Chùa Diệu Pháp
Chùa Bửu Môn
Snow Lion Publishing
Odiyan
Dharma Publishing
Land of Medicine Buddha
Tibetan Spirit
Potala
Dahmar Haven
Garuda Shop
Tibetan Bead
Potala Gate
Tibetan Treasures
Zambala
Buddhist Dharma
Dzogchen Lineage
Bồ Đề Tâm


Xin Bấm Vào Hình Trên Để Xem Sách

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd, San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome