ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ
 
        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục
 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
 Kính thưa quý Phật tử, Thiện Nam, Tín Nữ, và Đồng Hương,

 Dưới đây là những tin tức, sinh hoạt và sự kiện cập nhật:

* Chương Trình Sinh Hoạt Trong Năm 2020 Tại Chùa ĐNNL.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video:Lễ Cầu Siêu và Truy Niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang do HT Thích Thông Đạt viện chủ Chùa ĐNNL cử hành tháng 11 năm 2019.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa ĐNNL tháng 9 năm 2019.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Lễ Phóng Sanh Tại Chùa ĐNNL tháng 9 năm 2019.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Lễ Rải Tro Cốt do Chùa ĐNNL tổ chức tháng 9 năm 2019.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa ĐNNL ngày 11 tháng 5 năm 2019 (Video 2)

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa ĐNNL ngày 11 tháng 5 năm 2019 (Video 1)

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Hòa Thượng Thích Thông Đạt (Chùa Đại Nhật Như Lai - San Jose) Chúc Tết Định Dậu 2017

* Hình Ảnh: Lễ cầu siêu Chư Hương linh tử nạn trên biển và rải tro cốt tại Sans Francisco do chùa ĐNNL tổ chức ngày 8-9-2018

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Hòa Thượng Thích Thông Đạt (Chùa Đại Nhật Như Lai - San Jose) Chúc Tết Định Dậu 2017

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Đại Nhật Như Lai ngày 26 tháng 8 năm 2017

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Đại Nhật Như Lai ngày 27 tháng 8 năm 2016

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Hành Hương về đất Phật - Nepal - Ấn Độ - ngày 30 tháng 10 năm 2015

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Phật Đản PL-2559 (DL-2015)

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Mantra Yellow Jambhala - Hoàng Thần Tài Xoay

* Kinh Sách: Kinh Thủ Lăng Nghiêm, bản cập nhật tháng 7/2014.

* Sách: Nghi Thức Hành Trì Và Quán Tưởng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà-Ra-Ni Kinh Ushnisha Vijaya Mantra, Chùa ĐNNL soạn năm 2017 (PDF, 1.42MB)

* Phóng Sự: Võ Hương An - Tây Trúc Trên Đất Mỹ

* Sách Nghi Thức Cúng Sóc (Tsog): Hòa Thượng Thích Thông Đạt soạn năm 2014 (PDF, 9.2MB)

* Chương Trình Sinh Hoạt Trong Năm 2017: --BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT-- ( View in PDF )

Các Hình Ảnh và Phim Sinh Hoạt Của Chùa ĐNNL:

* AUDIO: Nhạc Kinh và Chú của Chùa Đại Nhật Như Lai (115 phút, MP3, 108MB)

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video Phóng Sự: Chùa Mật Tông Đại Nhật Như Lai, San Jose, California

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Nhạc Kinh và Chú, Chùa ĐNNL.

Tài Liệu, Hình Ảnh & Phim Sưu Tập:

* Reference Book: Mantras and Mudras Symbols by Master Tony Chew (English, PDF, 145 pages, 3.11MB)
* Reference Book: Bộ New Ngondro Longchen Nyingthig do Thầy Hungkar soạn tháng 10, 2013.
* Phim Tài Liệu "The Life of Buddha - Cuộc Đời Đức Phật" - Phụ Đề Tiếng Việt.
* Phim Tài Liệu "Bảy Kỳ Quan Thế Giới Phật Giáo" Của BBC - Phụ Đề Tiếng Việt.
Click vào đây để download Bài Thuyết Minh dưới dạng .pdf
* Phim Hoạt Hình "Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni " - Thuyết Minh Tiếng Việt.

Dưới đây là lịch trình sinh hoạt thường xuyên của Chùa Đại Nhật Như Lai.
 Kính mong quý vị dành thời gian về tu tập:


* Hằng Tháng:
- Lễ Sám Hối: 14 và 30 Âm lịch từ 7pm-10pm (mùa Đông từ 6 giờ đến 9 giờ tối).
- Cúng Chư Thiên Hộ Pháp và Thiền Quán Mật Tông: mùng 10 và 25 AL từ 7pm-10pm (mùa Đông từ 6 giờ đến 9 giờ tối).
- Thọ Bát Quan Trai: Thứ Bảy tuần cuối mỗi tháng.

* Hằng Tuần:
- Thứ Bảy: Niệm Phật từ 9am - 11am.
- Chủ Nhật:
- Tọa thiền và thuyết pháp 10 giờ đến 10 giờ 45 sáng.
- Tụng kinh 10 giờ 45 đến 11 giờ 30 sáng.
- Cúng linh 11 giờ 30 đến 12 giờ trưa.
- Thanh trai 12 giờ đến 1 giờ trưa.
- Thứ Hai:
- Tụng kinh 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng.
- Tụng Kinh từ 7 giờ tối đến 8:15 giờ tối (mùa Đông từ 6 giờ đến 7:15 tối).
- Thứ Ba đến Thứ Sáu:
- Tụng Kinh từ 7 giờ tối đến 8:15 giờ tối (mùa Đông từ 6 giờ đến 7:15 tối).

Ghi Chú: Bổn Tự sẽ tuần tự trì tụng những bộ kinh Pháp Hoa, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, Địa Tạng, Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Vô Lượng Thọ, Lăng Nghiêm, A Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Đại Bát Niết Bàn, Trì Chú và Niệm Phật.

Bãi Đậu Xe: Chùa có hợp đồng xử dụng bãi đậu xe của trường Trung Học Mount Pleasant bên kia đường!

Liên Kết Phật Giáo

Tổ Đình Linh Sơn
Chùa Diệu Pháp
Chùa Bửu Môn
Snow Lion Publishing
Odiyan
Dharma Publishing
Land of Medicine Buddha
Tibetan Spirit
Potala
Dahmar Haven
Garuda Shop
Tibetan Bead
Potala Gate
Tibetan Treasures
Zambala
Buddhist Dharma
Dzogchen Lineage
Bồ Đề Tâm


Xin Bấm Vào Hình Trên Để Xem Sách

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd, San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome